Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 744.413 points

?

Câu trả lời yêu thích14%
Câu trả lời10.318

Cứ mãi hehe cho tâm hồn nó phẻ re ! (CHARLOT).

Rất tiếc, không có gì để xem ở đây! Hoạt động của người dùng là riêng tư.