Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Đối tác Tri thức trên Yahoo Hỏi & Đáp

Chương trình Đối tác Tri thức là cách để các tổ chức chia sẻ kiến thức chuyên ngành của họ với cộng đồng Yahoo Hỏi & Đáp.

Vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng có thể dẫn tới chấm dứt tài khoản Hỏi & Đáp của bạn mà không cần thông báo. Trong các trường hợp đặc biệt, vi phạm có thể dẫn tới chấm dứt Yahoo ID của bạn và quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ khác của Yahoo.

Vì lý do an toàn, trẻ em dưới 13 tuổi không được phép hỏi hoặc trả lời trên Yahoo Hỏi & Đáp.

  • Future Home Designer's profile link
  • Món Ngon Việt Nam's profile link

Ai có thể tham gia?

Bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào cung cấp kiến thức có chất lượng chuyên môn về một lĩnh vực chuyên ngành nào đó đều có thể trở thành một Đối tác Tri thức.

Đối tác Tri thức làm gì?

Đối tác Tri thức cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng Hỏi & Đáp hàng đầu bằng cách trả lời các câu hỏi trong lĩnh vực chuyên môn, dựa trên việc đào tạo và kiến thức chuyên môn của mình cũng như các nguồn tham khảo thích hợp khác. Các Đối tác Tri thức cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc như mọi thành viên của Yahoo Hỏi & Đáp.

Lợi ích là gì?

Đối tác Tri thức có thể nhắc đến sản phẩm và dịch vụ của mình, nếu có liên quan, trong câu trả lời. Là Đối tác Tri thức, một tổ chức có thể thể hiện kinh nghiệm chuyên môn, kiến thức chuyên ngành và các giá trị thương hiệu chính cho hàng triệu người dùng của Hỏi & Đáp. Các Đối tác Tri thức Hiện hoạt sẽ nhận được huy hiệu hồ sơ Đối tác Tri thức, một hình đại diện có thương hiệu Hỏi & Đáp và một đường dẫn được nhúng đến trang web của mình và sẽ được làm nổi bật trên trang này.