Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 790.827 points

?

Câu trả lời yêu thích27%
Câu trả lời19.522

blog mới http://blog.yahoo.com/_A7THEHXCQEEZ63HTUTLTRBMSUU/articles Giọt lệ mưa sa ngấm cõi lòng Quặn lời than thở chốn chờ mong Tầng cao gió lộng nghiêng đêm vắng Chuyển mảng mây đen uốn lượn vòng Quá khứ vươn hoài đau giấc mộng Tương lai lạc lõng nép bên song Lao xao lá đổ ...đường thu lạnh Buông khúc tự tình dưới bão giông TD

Rất tiếc, không có gì để xem ở đây! Hoạt động của người dùng là riêng tư.