Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 7117.736 points

Rùa chậm chạp™

Câu trả lời yêu thích73%
Câu trả lời4.546

* Chào mừng đến nhà Rùa chậm chạp™ welcome!!! nhưng rất tiếc Rùa đã đi vắng :p hãy quay lại vào lúc khác hoặc để lại lời nhắn cho Rùa! * Welcome to Laggard Turtle's home. sorry, I'm not at home now please coming back later or leaving me a message. Thank you! ..(),,() .(-^.^-) (("),("))! ──── (♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) ──── ──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ── ─(♥)████████(♥)████████(♥) ─ ─(♥)██████████████████(♥) ─ ──(♥)████████████████(♥) ── ────(♥)████████████(♥) ──── ──────(♥)████████(♥) ────── ────────(♥)████(♥) ──────── ─────────(♥)██(♥) ───────── ───────────(♥) ───────────

Rất tiếc, không có gì để xem ở đây! Hoạt động của người dùng là riêng tư.