Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 728.185 points

bien bong hoang

Câu trả lời yêu thích32%
Câu trả lời4.211

Tôi yêu thơ và những câu chuyện cổ tích. cuốn sách tôi Đọc cuối cùng là Chiến tranh và Hoà bình Mong Hạnh phúc bình yên đến với các bạn!

Rất tiếc, không có gì để xem ở đây! Hoạt động của người dùng là riêng tư.