Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 618.978 points

?

Câu trả lời yêu thích31%
Câu trả lời3.347

ĐỜI LÃNG TỬ PHIÊU LƯU TRÊN NGÀN GIÓ CHỐN PHIÊU BỒNG SẼ CÓ LẮM MỸ NHÂN ========================*********************************************** Ung dung tự tại giữa đời! Phiêu diêu một cõi đất trời trong tay. Nhân gian dẫu lắm đổi thay! Độc hành vẫn bước tháng ngày mình ta.!!!

Rất tiếc, không có gì để xem ở đây! Hoạt động của người dùng là riêng tư.