Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 7142.625 points

Zonic the hedgehog

Câu trả lời yêu thích77%
Câu trả lời13.218

Proud of my brother Huan Cao : http://www.marshall.edu/chemistry/scholarships_2008.asp ∫ ∮ ∯ √ ∛ ∜ ¶ π ← → ⇒ ∀ ∃ ∄ ∇ ∂ ∑ ∞ µ ß € № % ‰ § ⁽⁾⁺⁻º ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ª ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿• ± ∓ ≅ ≈ ≠ ≤ ≥ ≡ ≢ Я ¢ © ® ≪ ≫ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ΓΔΘΛΞΠΣΦ Χ ΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρσςτυφχψω↑↓↔↵⇐⇑⇓⇔|∅∈∉∋ ∝∏∠∧∨∩∪⊂⊃⊆⊇∴∵∼€¥⊤⊥∧¬ℕℤℚℝℂ   ⇖ ⇗ ⇘ ⇙¹●๋•∡ ⁼ ⁽ ⁾⌈⌉⌊⌋ Name : Cao Mai Thanh Tam Born : 1994 From : Vietnam in Ho Chi Minh City , Binh Thanh district Elementary School : Nguyen Thai Son Secondary School : Hai Ba Trung High School : Trung Vuong Now : I study at International University ( Ho Chi Minh City National University ) Faculty : Business Administration linking to University of Houston http://www.youtube.com/watch?v=kfYTeFW6Ly8 Sanxion7 - EternuS