Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 789.889 points

?

Câu trả lời yêu thích35%
Câu trả lời14.820

tuổi cao, tóc bạc, tu cho duoc thảnh thoi. toán chăm, ngũ học, dạy cho vui con cháu

 • tet du nhieu` thuc an, bao? quan? dduoc khong?

  banh' chung, xoi gio` thit. dde? ngan dda'?

  con thu gi` dde? dduoc o? ngan dda'?

  3 Câu trả lờiẨm thực truyền thống7 năm trước
 • A(n cay co' tac' hai.?

  A(N cay co' fai? lla` nguye^n nha^n ga^y ra loet' bao tu*? ?

  neu^' ddung' thi` nguoi` Han` dde^`u loet' bao tu*? he^t' vi` ho an( rat^' cay, va` ho an( cay ha`ng ngay`.

  Nguoi` Hue^' o*? VN cha('c cung~ bi loet' bao tu*? het^" vi` dda so^' dde^`u an( ra^'t cay.

  Loet' bao tu*? thi` ko^ dduoc an( cay, ai cung~ co^ng nha^. nhu* the^'. A(n cay co' gay^ ra loet' bao tu*? ?

  1 Câu trả lờiẨm thực - Khác8 năm trước
 • DDuong nho la tofoufah?

  Neu ban muon biet them ve nguon goc cua dduong nho, vao google ddanh buy Glucono delta-lacton

  no se ddua mot loat cho ban chat duong nho nay

  ban se thay tat ca? gan nhu 99% deu ban ra tu trung quoc voi so luong rat lon.

  Ban co biet duong nho ban mua thuc su dden tu` ddau?

  1 Câu trả lờiẨm thực - Khác9 năm trước
 • so xyz - zyx= so chia chan cho 7, co bao nhieu so, biet rang x,y, z>0?

  so xyz - zyx= so chia chan cho 7, co bao nhieu so, biet rang x,y, z>0

  toi can giang cho chau'

  thanks

  2 Câu trả lờiToán học9 năm trước
 • Sound exits a diffraction horn loudspeaker through a rectangular opening, like a small doorway. A person is si?

  Sound exits a diffraction horn loudspeaker through a rectangular opening, like a small doorway. A person is sitting at an angle theta off to the side of a diffraction horn that has a width D of 0.06 m. The speed of sound is 343 m/s. This individual does not hear a sound wave that has a frequency of 8100 Hz. When she is sitting at an angle theta/2, there is a different frequency that she does not hear. What is it?

  I'm trying to find the answer for this one,

  lamda 1= V sound/ f

  from lamda, find sin θ, then find θ/2

  use the new angle find lamda 2

  then f2,

  the right answer is f2=1.5 x10^4 Hz

  Please help

  2 Câu trả lờiPhysics9 năm trước
 • I need help, for my child. A jumper leaves the ground at an angle 32º?

  the distance he covers is 7.8 meters. Find the takeoff velocity?

  Can you give me a hand here? which formulas should I use?

  all given are an angle and the displacement.

  2 Câu trả lờiPhysics10 năm trước
 • I need help, for my child. A jumper leaves the ground at an angle 32º?

  the distance he covers is 7.8 meters. Find the takeoff velocity?

  Can you give me a hand here? which formulas should I use?

  all given are an angle and the displacement.

  2 Câu trả lờiEngineering10 năm trước
 • Mot nguoi nhay xa, nhay mot goc voi mat đat?

  la 23 º, đoạn đuòng nhảy đuọc la 8,7 met. tìm vận tốc luc đầu. giup dùm bai cho dua cháu ma toi can giảng cho nó hiểu? cam on ai có lòng.

  1 Câu trả lờiToán học10 năm trước
 • S1= 1^2 + 5^2 + 9^2 +...+ 2013^2?

  co ba bai suy tu bao nhieu lan chua tim duoc cach giai

  viet cong thuc và tìm tổng

  S1= 1^2 + 5^2 + 9^2 +...+ 2013^2

  S2= 1 + 2 + 2^2 +..+ 2^2011

  S3= 1 + 2*2 + 3*2^2 + 4*2^3 + 5*2^4 +...+ 2012*2^2011

  2 Câu trả lờiToán học10 năm trước
 • A triangle ABC. given B(-4,-5). the altitudes d1,?

  d1: 5x+3y-4=0, and d2: 5x+8y+13=0. Find the equations for the sides of the triangle, and locate A and C. thanks in advance. Please help if you can. thanks.

  1 Câu trả lờiMathematics10 năm trước
 • f(x)= x^4-4mx²+2, find m, so that f(x) has three max/min points which form?

  a triangle whose barycenter is at the origin?

  so y'= 4x³-8mx =0,

  x=0, or x=± √(2m)

  let A(0,2, B(√(2m), f(√(2m)) and C( -√(2m), f(-√(2m))

  How do I locate the barycenter which satisfies the question? thanks for helping.

  4 Câu trả lờiMathematics10 năm trước
 • help my orchids, they are infested with liltle tiny white something?

  The white spots usually sit and suck at the main vein, and on the leave if I don't wipe them out. They will leave permanent empty spots where the chlorophyls were. thanks for reading.

  2 Câu trả lờiOther - Home & Garden10 năm trước
 • f(x)= mx³-3mx²+(2m+1)x+3-m, find m so that f(x) has max and min , and that they are colinear with the origin.?

  I found

  y'=3mx² -6mx+2m+1

  for f(x) to have both max and min, f'(x) should have two solutions, so ▲>0

  ▲>0,

  m(12m+12)>0

  so either both m and (12m+12) are positive or negative.

  positive

  m>0, and 12m+12>0,==> m>1

  negative

  m<0, 12m+12<0, ==>m< -1

  so from that I conclude either m>0 or m<-1

  how do I line them up with the origin, make them Max/Min colinear with the origin.

  thanks for your input.

  1 Câu trả lờiMathematics10 năm trước
 • co phai google dang tàn dần?

  co ai bị the ko, rat nhieu links cua google , ve toan và khoa hoc, bi redirect đi sang thuong mãi, búc xúc, búc xúc quá.

  co cach nao khong bị. nhung tay thuong mai giut link?

  2 Câu trả lờiToán học10 năm trước
 • Ai biết kí kiệu tóan học trên yahoo?

  thì them vao bảng này

  một số kí hiệu toán học trong yahoo

  Alt+242= ≥

  Alt+243=≤

  Alt+241=±

  Alt+227=π

  Alt+251=√

  Alt+30=▲

  Alt+253=²

  Alt+236=∞

  Alt+224=α

  Alt+225=ß

  Alt+167=º

  Alt+230=µ

  thanks

  3 Câu trả lờiToán học10 năm trước
 • Ai muon lam Parmesan cheese?

  lam thu duoc thì lam ban

  thủ cong đáy

  lam phô mai [fromage]

  bao tủ bò con, đem rua sach, cat mieng, ngam vào nuoc muói, cong voi chut dấm de lam giam nong độ pH

  ngam suot dem cho toi vai ngày, dem ra dung vai loc.chat nuoc nay duoc dung de lam đac sũa de lam fromage. 1 gram cua nuoc nay dung cho 2 toi 4 lit sua.

  sũa dun soi de nguoi, cho mot hop sua chua [phai thủ truoc de biet sua chua còn tot], ủ mot giò.

  cho nuoc dịch vị bao tủ bò vào

  tron deu

  ủ mot gio 30 fut'

  luc nay sua đong lai tung khoi

  de yen trong 10 fut

  tang nhiet de cua fromage len 120 do F, co the ngam trong nuoc nong.120 deo F la nong bang nuoc nguoi Nhat dùng de tam. đu de ban thay nong, nhung da khong bị bong, chỉ ủng đỏ len, khi ra ngaoi da lai het đỏ]

  quay nhung khoi fromage nay cho không dinh vao nhau.

  tiep tuc giu cheese o nhiet do nay trong 1/2 giò. luc nay no da bat dau chac lai. tung cục.

  dung vai loc nuoc ra khoi cheese, nuoc này dùng lam banh.

  boc no trong vai, cho vào khuon, ep nang 10 pounds anh. [coi may cuc tạ. tay thì biet no nang bao nhieu]

  ep 1/2 giò

  lay no ra khoi khuon, lat no up lai, ep 25 pounds 1/2 giò

  lat no lan nũa, roi ep tiep 12 giò

  chuan bi nuoc muoi đe ngam nó

  đay la dung luong theo anh, ban can doi ra theo phap, hay cu the mà theo

  1 cup[loai 8 fluid ounces] ruoi muoi, pha trong mot quart nuoc.

  thả ngam no trong nuóc muoi cho ngập 30 giò

  đem ra dung khan sach lau khô ráo

  cho vào tủ lanh, giu trong 5 tháng, dung vay làm Parmesan lau la.

  trong vài tuan dau thì lat no mat tren xuong duoi, cach mot ngay lật một lạn.

  sau đò giam xuong, lat mot tuan mot lan

  sau khi cho no vào tủ lanh duoc hai ngay, thi up no bang mot cai to thuy tinh. xem chung co reu mọc, neu co thi khoet bỏ chõ đó đi.

  sau nam thang thi bat dau cat mieng , mai vụn roi dùng, cang de lau cang tang huong vị.

  2 Câu trả lờiBí quyết nấu ăn10 năm trước
 • Find the unit vectors that are parallel to the tangent line?

  to the curve y=2 sinx, at the point (π/6,1)

  y'=2cosx

  and then?

  please help me to work this out. thanks

  1 Câu trả lờiMathematics10 năm trước
 • find the unit vector that are parallel to?

  the tangent line to the parabola y=x² at the point (2,4)

  f'(x)=2x

  f'(0)=2*2=4

  y-4=2(x-4)

  and then ????

  please help out.. thanks

  2 Câu trả lờiMathematics10 năm trước